Hợp đồng nguyên tắc là gì và những thông tin liên quan

Trong các hoạt động thường ngày, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thì việc xuất hiện các hợp đồng nguyên tắc sẽ giúp quá trình trao đổi được diễn ra thuận lợi hơn, và đây chính là cơ sở để đi đến việc ký kết hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Chúng ta không thể tìm thấy một quy định cụ thể về hợp đồng nguyên tắc trong bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, hợp đồng này vẫn được mọi người sử dụng như là cách thể hiện sự đồng thuận về các nguyên tắc đã được đưa ra giữa các bên về một mặt hàng hay một dịch vụ nào đó. Hợp đồng này không mang tính chi tiết mà chỉ đưa ra phương hướng, làm nền tảng cho một hợp đồng chính thức.

Hợp đồng nguyên tắc được xem là bản hợp đồng khung, là bước đầu cho những hợp đồng về sau. Thông thường, các hợp đồng nguyên tắc sẽ được ký kết vào đầu năm. Trong trường hợp những năm về sau xuất hiện sự thay đổi thì có thể bổ sung thêm phụ lục cho phù hợp.

Khi thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc, các thỏa thuận đã được đưa ra sẽ có giá trị theo thời gian nêu rõ trong hợp đồng, cho nên những hợp đồng kinh tế về sau sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của bản hợp đồng nguyên tắc. Việc này được xem là bước giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho việc phải ký kết nhiều hợp đồng có cùng nội dung thỏa thuận.

Đặc điểm của hợp đồng nguyên tắc

  1. Nội dung

Nội dung của hợp đồng sẽ phụ thuộc sự thỏa thuận giữa các bên mà hình thành. Tuy nhiên, những nội dung này thường không thể hiện cụ thể về một hoàn cảnh, sự việc mà sẽ là những nguyên tắc cơ bản, làm nền tảng cho những bản hợp đồng sau, dựa trên sự hợp tác lâu dài.

Những nội dung cụ thể thường gặp có thể kể đến như thời gian, địa điểm, phương tiện nhận, giao hàng; cách thức thanh toán, nhận tiền;…

  • Hình thức

Như trên đã đề cập, không có quy định cụ thể trong bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng nguyên tắc, cho nên, hợp đồng này có thể hình thành dưới những hình thức khác nhau như bằng miệng, văn bản hay hành vi. Tuy nhiên, một số hợp đồng có liên quan mật thiết đến hoạt động giao dịch, hợp tác lâu dài giữa các bên, có thể kể đến như hợp đồng nguyên tắc bán hàng, hợp đồng nguyên tắc xây dựng,… vì chúng có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ mỗi bên cho nên, những chúng cần được lập thành các văn bản, có chữ kỹ, xác nhận và đóng dấu mộc đầy đủ (chủ thể là pháp nhân).

Khi lựa chọn hình thức hợp đồng, bạn cần dựa vào sự quan trọng của thỏa thuận nhằm tránh xảy ra những vấn đề phát sinh không đáng có. Ví dụ như tranh chấp quyền lợi về sau thì hợp đồng sẽ là cơ sở làm bằng chứng trước cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, sử dụng hình thức văn bản sẽ giúp các bên có cơ sở để thực hiện một cách chính xác nhất.

  • Chủ thể của hợp đồng nguyên tắc

Cũng tương tự những loại hợp đồng khác, chủ thể khi tham gia các giao dịch, trao đổi, thỏa thuận phải là người có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, các chủ thể phải dựa trên sự hợp tác một cách tự nguyện thì bản hợp đồng đó mới có hiệu lực.

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên

Cũng tương tự những loại hợp đồng khác, quan hệ giữa các bên trong hợp đồng nguyên tắc sẽ là quyền của bên này chính là nghĩa vụ cần phải thực hiện của bên kia và ngược lại. Như vậy, với những thỏa thuận đã được hai bên đưa ra và nhất trí đưa vào hợp đồng thì bắt buộc các bên phải thực hiện đúng theo những thỏa thuận đó. Và tất nhiên, bên cạnh nghĩa vụ, mỗi bên hoàn toàn có quyền yêu cầu bên còn lại phải thực hiện theo đúng những nguyên tắc đã đề ra. Nếu bên còn lại không thực hiện hoặc thực hiện sai thì bên này có thể kiện đến cơ quan có thẩm quyền để bồi thường hay giải quyết.

Với những thông tin tổng quát về hợp đồng nguyên tắc, hy vọng đã giúp bạn bổ sung thêm các kiến thức cần thiết cho quá trình làm việc của mình. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân, công ty trong quá trình hợp tác kinh doanh, bạn nên tìm hiểu thêm các quy định có liên quan nữa nhé.